Województwo Podkarpackie leży w południowo-wschodniej Polsce.

“Województwo podkarpackie – jednostka podziału administracyjnegoPolski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 roku. Powstało poprzez scalenie ziem województw przemyskiego i rzeszowskiego, oraz części krośnieńskiegotarnobrzeskiego i tarnowskiego. Tym samym objęło obszar podobny do dawnego województwa rzeszowskiego sprzed reformy w 1975 roku (z wyjątkiem powiatu gorlickiego). Obecnie województwo zajmuje powierzchnię 17 845,76 km² i zajmuje 11. miejsce w kraju. Pod względem liczby mieszkańców (2,13 mln osób)[2] znajduje się na 9. miejscu w Polsce. Jest najdalej wysuniętym na południe województwem Polski. “

źródło: Wikipedia

Województwo Podkarpackie posiada duże zasoby gazu ziemnego. W jego południowo-wschodniej części znajduje się Bieszczadzki Park Narodowy.

Tereny Podkarpacia są atrakcyjne turystycznie jak i ekonomicznie. Przez województwo przebiega bardzo znaczący korytarz transportowy Autostrada A4 łącząca wychodnią część Europy z Zachodnią. W Rzeszowie znajduje się między narodowy port lotniczy. Podkarpacie posiada jedno z najstarszych miast Polski: Przemyśl. W mielcu znajduje się największa strefa ekonomiczna w Polsce.

Laweta Sp. z o.o. świadczy usługi holowania i pomocy drogowej w województwie podkarpackim.